Skip to main content

Гаџети (англ. Gadgets) се мали предмети кои извршуваат одредена функција. Обично се технолошки апарати но и најобични предмети кои го поедноставуаат секојдневниот живот. Иновативните решенија се применуваат на разни предмети, правејќи ги не само практични, туку и естетски погодни.

03-cool-gadgets1 05-cool-gadgets1 06-cool-gadgets1 07-cool-gadgets1 08-cool-gadgets1 11-cool-gadgets1 12-cool-gadgets1 13-cool-gadgets1 14-cool-gadgets1 16-cool-gadgets1 18-cool-gadgets1 20-cool-gadgets1 27-cool-gadgets1 29-cool-gadgets1 30-cool-gadgets1 32-cool-gadgets1 34-cool-gadgets1 36-cool-gadgets1 37-cool-gadgets1 41-cool-gadgets1 42-cool-gadgets1 45-cool-gadgets1

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...