Што се можете да направите со рацете? А, НА рацете?
Овие body-art дела се фокусираат на еден, единствен дел од телото – раката, поточно дланката.
Крајниот производ е многу интересен колаж на живописна менажерија животни.

1

2

3

4

5

6

7

11

12

13

16

21

56

578

r

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts