Flying Liquids“, или ”Течности во Лет” е серијал на фотографии на белгискиот дизајнер и фотограф Манон Ветли. Течностите, заедно со садовите во кои претходно се наоѓале, се ”фатени” во лет.

Мешавина на бои, енергија и движење. Сосем обични течности, како кафе, вода, млеко, овошен сок, па дури и боја, замрзнати во воздухот стануваат воздушни скулптури.

Не е користена некоја специјална техника, напротив, некои фотографии се сликани само со iPhone. Ете, имало и нешто друго, освен храна, на Инстаграм 🙂

p71 p67 p64 p63 p56 p51 p43 p34 p33 p31 p26 p23 p22 p21 p17 p14 p13 p12 p11 p8 p7 p6 p5 p4 p3 p2 p1p9999

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts