Бидете во топ кондиција, посебно стомачните мукули! Делува ако се смеете!

Еве вака неделно, релаксирано, навежбано…”изгифирано” 🙂

gg3
”E,Томе, Томе, не ти иде памет”

gg22
”Метар по метар…”

gg64
”Диши, не диши”

gg67
” Хм?”

gg87
”Извин’те господине”

gg890
”Маца господарка”

gg7
”Желад по желад…џумка”

gg1
”И сега?”

gg8
”Се врти оваа земјава, се врти”


gg5
”Ној? Каде?”

gg2
”Маза во сто потези со четка”
 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts