Сагано Парк-Шумата од Бамбуси се наоѓа во Арашијама на периферијата на Кјото. Претставува едно од природните убавини во Јапонија. Интересен факт за овој парк е заштитениот звук. Имено, звукот што го прави ветерот додека виори низ бамбусовите гранки е изгласан за ”еден од стоте звуци на Јапонија што треба да бидат зачувани”. Звукот за жал не можеме да го чуеме, но затоа можеме, барем преку фотографиите и видеото да се прошетаме низ оваа убава и интересна шума од бамбуси.

bb9

bb8

bb4

bb7

bb3

bb6

bb2

bb5

bb1

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts