Пред вас се неколку снимки од разни делови од светот направени од неколку сателити што орбитираат околу Земјата. Вака изгледа светот виден од птичја т.е. сателитска перспектива.

02-the-best-satellite-images-of-2012 03-the-best-satellite-images-of-2012 04-the-best-satellite-images-of-2012 05-the-best-satellite-images-of-2012 06-the-best-satellite-images-of-2012 07-the-best-satellite-images-of-2012 08-the-best-satellite-images-of-2012 09-the-best-satellite-images-of-2012 10-the-best-satellite-images-of-2012 11-the-best-satellite-images-of-2012 12-the-best-satellite-images-of-2012 13-the-best-satellite-images-of-2012 14-the-best-satellite-images-of-2012 15-the-best-satellite-images-of-2012 16-the-best-satellite-images-of-2012 17-the-best-satellite-images-of-2012 18-the-best-satellite-images-of-2012 19-the-best-satellite-images-of-2012 20-the-best-satellite-images-of-2012

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts