Една од најдобрите композиции на Битлси, вистинска космичка балада

 

Words are flowing out like
endless rain into a paper cup
They slither while they pass
They slip away across the universe
Pools of sorrow waves of joy
are drifting through my open mind
Possessing and caressing me

Jai guru deva om
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world

Images of broken light which
dance before me like a million eyes
They call me on and on across the universe
Thoughts meander like a
restless wind inside a letter box
they tumble blindly as
they make their way across the universe

Jai guru deva om
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world

Sounds of laughter shades of life
are ringing through my open ears
inciting and inviting me
Limitless undying love which
shines around me like a million suns
It calls me on and on across the universe

Jai guru deva om
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world
Jai guru deva
Jai guru deva

 

На 4.2.2008 година NASA ја емитуваше оваа песна во правец на ѕвездата Поларис, оддалечена 431 светлосна година од Земјата. Трансмисијата беше направена со 70-метарска антена која се наоѓа во Комуникацискиот Комплекс во Мадрид, Шпанија. Поводи имаше неколку: 40 години од снимањето на песната, 45 години од Deep Space Network и 50-годишнината од постоењето на NASA.

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts