Street-style. Мода од улица. Овојпат во проширена верзија. На автопат, на некое беспаќе. Новите модни треднови за секојдневна облека за пролет 2013, овојпат во ”Автомобилските модни приказни” од Фредерике Хелвиг. Црно-бело и бензин.

Модели | Kate Kondas, Cole Mohr & Milana Kruz
Фотографија | Frederike Helwig
Стајлинг |Sophia Neophitou

mo15
mo12
mo11
mo9
mo7
mo6
mo5

mo3
mo2
mo1

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts