Велат дека една слика вреди илјада зборови. Ние би додале, и милион чуства.

Прекрасни фотографии, кои можеби ќе ве зачудат, можеби натажат, но секако ќе предизвикаат некакви емоции.

06-awesome_photos 07-awesome_photos 08-awesome_photos 09-awesome_photos 10-illusion_5 11-awesome_photos 15-awesome_photos 17-awesome_photos 22-awesome_photos 25-illusion_5 26-awesome_photos 27-awesome_photos 28-awesome_photos 30-illusion_5 31-awesome_photos 32-awesome_photos 33-awesome_photos 34-awesome_photos 35-awesome_photos 37-awesome_photos 39-awesome_photos 40-awesome_photos 48-awesome_photos

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts