Architects: MAS architectuur

Location: Amsterdam, The Netherlands

Вилата има уникатна положба на врвот на малиот  брег.

 Животниот простор е дизајниран така што пејзажот може да се гледа од сите страни. Спротивно на тоа, некои делови намерно се дизајниран да бидат што  повеќе приватни, така да нуди добра рамнотежа помеѓу приватноста и изгледот. 

Овие интервенции се извршија да се овозможи максимална игра на светлината во внатрешноста на куќата. Сите простори се дизајнирани така за да се во функција на скалите што водат од влезот до терасата на покривот.


k7

k8

k51

k431

k567

 

k43

k5

k3

k2

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts