За вкусовите не се дискутира. Тоа го знаеме. Ама, ваквата ”луда” архитекура е предмет на многу разговори. Естетски или функционални, структурни, па дури и гравитациски, овие градби пркосат на сите познати и препознатливи критериуми за градба.

Ама, пак, забавни се 🙂 

l456

l345

l123

l76

l67

l54

l45

l44

l43

l34

 

l22

l13

l12

l9

l4

l1

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts