Велат дека за уметност треба талент и инспирација.

Есенските бои на паднатите листови се она што го инспирира Танг Чи Линг да создаде серија на графики со употреба на еден неконвенционален реквизит.

Така, листовите станаа фустани…станаа уметнички дела.

1
2
3
4
5
6
8
9
11
22

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

View all posts