ВИНСКИ СОРТИ

Винска сорта: Riesling

Рајнскиот  ризлинг е многу стара  винска сорта која потекнува од Германија од долината на…

Винска сорта: Sauvignon blanc

Белиот Совињон е сорта на бело грозје по потекло од Франција, оваа сорта е…

Винска сорта: Кратошија

Кратошија е една од најпознатите сорти на црно грозје во Македонија. Кратошијата по потекло…