ФОТОГРАФИЈА

Најдобри сателитски снимки за 2012

Пред вас се неколку снимки од разни делови од светот направени од неколку сателити…

Hong Yi-Red – Уметност и храна

Hong Yi е Малезиска уметничка и архитект. Ова е нејзиниот проект изразен преку храна….