Category - ФОТОГРАФИЈА

A0

Обоена историја

Фотографијата го ”заробува” моментот. А, моментот кога биле снимени овие фотографии сигурно бил обоен. За разлика од тогашните фотоапарати. Затоа...